úvod rozpis soutěže týmy hráči pravidla kontakt vybrat sezónu:  
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2018 / 2019

Rozhodnutí disciplinární komise

02.12.2011 - Kubičík Zbyněk

NOVÝ JIÈÍN - V pátek 2. prosince 2012 se sešla disciplinární komise soutěže, která se zabývala podnětem o neoprávněném startu hráče v utkání Bears - Milenov a startem hráčů se statusem "hokejista" v soutěži LAH.
NOVÝ JIÈÍN - V pátek 2. prosince 2012 se sešla disciplinární komise soutěže, která se zabývala podnětem o neoprávněném startu hráče v utkání Bears - Milenov a startem hráčů se statusem "hokejista" v soutěži LAH.

Stížnost Milenova na oprávněný start hráče soupeře v utkání s Bears - Milenov byla zamítnuta z důvodu neprovedení kontroly totožnosti během utkání, která je pro posouzení oprávněnosti hráčů rozhodující. Pravidla ledního hokeje, řády ÈSLH a pravidla amatérské soutěže jasně definují kontrolu totožnosti a to, že je jediným podkladem pro posouzení oprávněnosti startu hráče.

Vzhledem k množícím se stížnostem na starty hráčů s označením "hokejista", se vedení soutěže rozhodlo od 1. prosince přistoupit k důrazné kontrole soupisek, kdy na ni mohou zůstat pouze 3 hráči (vyjma brankáře) se statusem "hokejista". Týmy, které disponují větším počtem než 3 hráči "hokejista", musí počet zredukovat do 7.12.2011 a dát na vědomí vedení soutěže, které hráče ze soupisky vyřazuje. V případě, že tak neučiní, nebudu dále nasazování k utkáním, aby nedošlo k dalšímu narušení regulérnosti soutěže. Pokud do utkání od 1.12.2011 nastoupí za jeden tým více než 3 hráči, bude utkání kontumováno v neprospěch týmu, který porušil pravidla soutěže. Velký důraz na kontrolu bude zvláště u týmu Cool-Cars a Èernotína. Utkání do 1.12.2011 zůstávají v platnosti. Pokud jeden z týmů má podezření na porušování pravidel ve startech hráčů, a na ně upozorní vedení soutěže nebo již při utkání formou kontroly totožnosti, což bude podnětem pro další řešení disciplinární komisí.

Za disciplinární komisi

Milan Urban, Zbyněk Kubičík
vytvořeno ZK