úvod rozpis soutěže týmy hráči pravidla kontakt vybrat sezónu:  
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2018 / 2019

Uax nezvládnul první třetinu a zlobil se na rozhodčí

30.03.2007 - Kubičík Martin

NOVÝ JIÈÍN - Z časomíry se snášel lesk tří pozlacených trofejí na stejně nablýskaný led a oslňoval vítězné buňky hráčů Uaxu a Ice Chicken. Zatímco o akceptorovi ceny pro nejlepšího kanonýra ligy téměř nikdo nepochyboval - čelo tabulky ovládnul Libor Hružík z Ice Chicken s 25 trefami - tajenku, kdo převezme pohár pro mistra, teprve čekalo odhalení.

NOVÝ JIÈÍN - Z èasomíry se snášel lesk tøí pozlacených trofejí na stejnì nablýskaný led a oslòoval vítìzné buòky hráèù Uaxu a Ice Chicken. Zatímco o akceptorovi ceny pro nejlepšího kanonýra ligy témìø nikdo nepochyboval - èelo tabulky ovládnul Libor Hružík z Ice Chicken s 25 trefami - tajenku, kdo pøevezme pohár pro mistra, teprve èekalo odhalení. Uax, který do druhého finále opìt vyrukoval bez rekreanta Lichovníka a s dvìma útoènými øadami, musel bezpodmíneènì zvítìzit, nechtìl-li se po utkání laskat

vytvořeno ZK