úvod rozpis soutěže týmy hráči pravidla kontakt vybrat sezónu:  
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2018 / 2019

Loučka se rozloučila plichtou

14.03.2007 - Kubičík Martin

NOVÝ JIÈÍN - Loučka vstoupila do neúprosné herny zvané play-off pětibrankovou kontumací a v odvetě tak sázela na vlastní hokejové umění a sportovní štěstí. Tahle loterie se však nováčkovi Jičínské ligy mohla krutě vymstít. Bank totiž drželo VFU, jemuž stačila k postupu mezi elitní čtyřku jakákoli remíza.

NOVÝ JIÈÍN - Louèka vstoupila do neúprosné herny zvané play-off pìtibrankovou kontumací a v odvetì tak sázela na vlastní hokejové umìní a sportovní štìstí. Tahle loterie se však nováèkovi Jièínské ligy mohla krutì vymstít. Bank totiž drželo VFU, jemuž staèila k postupu mezi elitní ètyøku jakákoli remíza. Vlažný úvod, ve kterém mìla Louèka mírnì navrch, ukonèila v 8. minutì nenápadná akce v hostujícím pásmu. Pantálek využil pádu svého strážce a osiøelý kotouè napálil mezi betony pøekvapeného Kováèe. Hostùm chvíli trvalo než dokázali na nepøíznivý vývoj utkání zareagovat. Jako první se o vymazání jednogólového manka pokusili pøihrávající Matiáško a v tísni zakonèující Žváèek. Nejlepší kanonýr Louèky však puk v nelehké pozici za Ondøejova záda nedotlaèil. Doèkal se ve 12. minutì. Obranu VFU pøevezl efektní zadovkou Fleischmann a nekrytý Žváèek zblízka vyrovnal. Ve druhé tøetinì pak mohla Louèka pøevzít otìže zápasu do svých rukou. Zkrat ve støedním pásmu nastartoval k brejku trojici louèkovských hráèù a Radek Ondøej se v brankovišti pomalu zaèínal modlit. Nestaèil se však staèil ani pokøižovat a už musel vytáhnout z inventáøe nìkolik výstavních zákrokù proti šancím Žváèka, Matiáška a Pastorka. Na pomoc shùry se tak plnì spoléhal až ve 22. minutì, kdy ho pøi dorážce hostujícího obránce uchránila od gólové pohromy horní tyè. Už se zdálo, že Louèka pøece jen dokáže svou aktivitu korunovat gólem, jenže pøišla 24. minuta a s ní dvojitý zásah domácího týmu. V akèní minutce nejprve vrátil VFU vedení druhou brankou Jaroslav Pantálek a po následném buly se díky umìlé spolupráci s bratrem Davidem gólovì prosadil Marián Kubový. Stav 3:1, i díky konsternaci hostujícího mužstva, pøetrval až do závìreèné tøetiny. V její druhé polovinì vylepšil nemastnou neslanou efektivitu Louèky Josef Øíha, když støelou z uctivé vzdálenosti pøekonal hrdinu utkání Radka Ondøeje a snížil na 3:2. Hosty v tu chvíli dìlily dvì branky od prodloužení. Plány na zvrat však nabourala ani ne tak koèkovaná Jurièáka s Hermanem, za níž oba borci putovali pøedèasnì pod sprchy, jako spíš gólman Ondøej, jenž ètyøi minuty pøed koncem pohaškovsku zlikvidoval Matiáškùv nájezd. Vyrovnání zaøídil až Dalibor Pastorek, když si za jízdy zpracoval dlouhatánský pas a umístìnou ranou vyrovnal. Žel pro Louèku se tak stalo pár sekund pøed koncem a remíza 3:3 posunula do semifinále VFU.

VFU - SK Louèka 3:3 (1:1 2:0 0:2)
(8. a 24. Pantálek; 24. M. Kubový - 14. Žváèek; 38. Øíha; 45. Pastorek)

vytvořeno ZK