úvod rozpis soutěže týmy hráči pravidla kontakt vybrat sezónu:  
Amatérský hokej, ZS Nový Jičín
sezóna 2023 / 2024

Pravidla soutěže

Poslední aktualizace proběhla dne 19.10.2014.
V případě nejasností či dotazů nám napište na email uvedený v kontaktu.

 • 1. Všeobecná ustanovení
  • 1. 1 Soutěže
   • LAH (12) - Liga amatérského hokeje
  • 1. 2 Řízení soutěží
   • Soutěž LAH je řízena výkonným výborem NJHL. Ze soutěže se nepostupuje ani nesestupuje.
  • 1. 3 Hospodářské směrnic
   • Všechny oddíly hrají v režii a na náklady zúčastněných oddílů
   • Platby, které budou prováděny v hotovosti budou předány na základě příjmového dokladu, který bude opatřen podpisem prezidenta a nebo ekonoma VV NJHL a razítkem provozovatele zimního stadiónu.
  • 1. 4 Řády a předpisy
   • Hraje se podle pravidel ČSHL, soutěžního a disciplinárního řádu, včetně výjimek uvedených v těchto pravidlech pro NJHL.
  • 1. 5 Změny termínů utkání
   • Termíny utkání jsou pro všechny oddíly závazné.
  • 1. 6 Věková kategorie
   • V zápasech NJHL mohou nastoupit pouze hráči starší 18ti let. Mladším hráčům může být udělena výjimka po souhlasu rodičů se startem v soutěži. Potvrzení je nutno předat před prvním startem hráče do kanceláře ZS. Potvrzení může vyžadovat pouze vedení NJHL. Tým ani rozhodčí nemají pravomoc toto potvrzení vyžadovat. Týmy, které mají na soupisce hráče mladší 18ti let, odevzdají souhlas rodičů se startem syna v soutěži na vrátnici zimního stadionu v Novém Jičíně.
  • 1. 7 Soupisky
   • Všechny oddíly, které startují v soutěži NJHL podle SDŘ č. 223 musí před zahájením soutěže předložit soupisku, kterou mohou do zahájení play-off doplňovat.
   • Na seznamu hráčů budou tyto údaje: Jméno, příjmení, datum narození a pozice hráče. Nově bude označen hráč se statutem "hokejista".
   • Hráč uvedený na soupisce nesmí v sezóně 2014 - 2015 nastoupit za žádný oddíl, který je v soutěži řízené ČSLH.
   • Dopisování do soupisek bude vyžadováno prostřednictvím emailů. Hráče je možné dopsat rukou před utkáním v případě, že se jedná o jeho první start za tým v sezóně. Takový hráč bude vedením soutěže automaticky doplněn do soupisky na webu. Hráč doplněný do zápisu o utkání ručně musí obsahovat datum narození.
   • Soupisku je možné neomezeně doplňovat. Z oficiální soupisky není možné hráče vyškrtnout a nahradit.
   • V soutěži LAH jsou povoleni maximálně 3 hráči se statusem hokejista. Hokejista je každý hráč či brankář mladší 40ti let, který kdykoli nastoupil do soutěží ČSLH v juniorské, či seniorské kategorii. Pokud hráč odehraje 5 sezón v soutěžích NJHL, toto pravidlo se na něj nevztahuje.
  • 1. 8 Termín uzavření soupisek
   • Soupisky budou uzavřeny na konci základní části.
  • 1. 9 Disciplinární řízení
   • V souladu s článkem 515 SDŘ řeší všechny případy disciplinární komise NJHL.
  • 1. 10 Delegování rozhodčích
   • Rozhodčí deleguje komise rozhodčích NJHL, na LAH 1 rozhodčí, od play - off 2 rozhodčí.
  • 1. 11 Kontrola totožnosti
   • O kontrolu totožnosti musí kapitán požádat rozhodčího do zahájení III. třetiny utkání, a to tím, že předá rozhodčímu lístek, kde napíše čísla hráčů, které bude kontrolovat. Rozhodčí, kapitáni a konfrontovaní hráči, se ihned po ukončení zápasu odeberou do kabiny rozhodčích . Zde provádí kontrolu totožnosti jenom rozhodčí. Do kontroly totožnosti nemá právo nikdo ze zúčastněných zasahovat nebo ji rušit. V případě protestování bude zmíněná osoba vykázaná ze šatny a nesmí se kontroly totožnosti dále zúčastnit. Jedině kapitán má právo s rozhodčím dovoleným způsobem, provést kontrolu totožnosti, nahlédnutím na OP kontrolovaného hráče. Rozhodčí je povinen kapitánům sdělit své rozhodnutí a napíše do zápisu výsledek kontroly totožnosti, toto podepíše rozhodčí i kapitáni obou oddílů.
   • Kontrolu totožnosti lze ohlásit i ihned po skončení III. třetiny, ale pouze na hráče, kteří nastoupí do III. třetiny utkání. Kontrola totožnosti se provede stejným způsobem.
   • O výsledku utkání rozhodne disciplinární komise NJHL, jedině ta má právo rozhodnout o výsledku utkání.
   • Rozhodčí je povinen zápis s provedenou kontrolou totožnosti odevzdat VV NJHL
   • Hráč, který nemá průkaz totožnosti je považována hráče, který není v utkání oprávněn nastoupit.
  • 1. 12 Výstroj
   • Hráči v poli nastupují v povinné výstroji ( přilba, rukavice, holenní chrániče ), brankáři nastupují k utkání v kompletní brankářské výstroji. Hráč, který nesplní tyto podmínky nebude rozhodčím připuštěn ke hře.
  • 1. 13 Pojištění
   • Hráči hrají na vlastní nebezpečí a nejsou pořadatelem soutěže pojištěni proti úrazu.
  • 1. 14 Brankáři
   • Družstva si mohou v průběhu základní části půjčovat (pokud je to nutné) brankáře z jiného celku soutěže. V případě, že družstvo k utkání nastoupí s brankářem, který není na žádné soupisce, může soupeřící tým zamítnout sehrát utkání s tímto brankářem. (tato možnost zaniká se zahájením utkání) V play - off musí za tým chytat kmenový brankář, kterého musí mít každý tým jiného, a musí splnit stanovený počet utkání pro start v utkáních vyřazovací části.
 • 2. Ustanovení pro soutěže NJHL
  • 2. 1 Délka trestů
   • Menší trest : 1,5 minuty
   • Větší trest: 4 minuty
   • Trest ve hře: 5 minut (v zápise 25 minut)
   • Osobní trest: 7 minut
   • Osobní trest do konce utkání: 20 minut
  • 2. 2 Měření výstroje
   • Brankářskou výstroj není možné měřit.
  • 2. 3 Kvóty utkání pro play - off
   • LAH: 33% utkání
  • 2. 4 Trestná střílení
   • Uskuteční se vždy při remíze v ZČ. Podle nového ustanovení ČSLH: Série po třech, při nerozhodnutí se pokračuje tie-breakem. První tři ts provadí rozdílní hráči. Pokud se nerozhodne po 3 ts, vymění se pořadí ts a tie-breakem se určí vítěz. Tie-break může provádět stejný hráč, v tie-breaku se pořadí už nemění.
  • 2. 5 Bodové hodnocení základní části
   • Vítězství v základní hrací době: 3 body
   • Vítězství po samostatných nájezdech: 2 body
   • Porážka po samostatných nájezdech: 1 bod
   • Porážka v základní hrací době: 0 bodů
 • 3. Zápis o utkání
  • 3. 1 Zodpovídá rozhodčí
   • Utkání se budou číslovat dle rozpisu soutěží
   • Provede kontrolu, zda vedoucí týmů vyškrtnuli nehrající hráče ze zápisu o utkání !!! PO 1. TŘETINĚ UTKÁNÍ
   • Do poznámek o utkání může psát pouze rozhodčí
   • Odevzdá zápis o utkání na určené místo
   • Po každé brance nahlásí zapisovateli střelce a asistenty
  • 3. 2 Zodpovídá vedoucí družstva:
   • Vyškrtne nehrající hráče ze zápisu o utkání!!! PO 1. TŘETINĚ UTKÁNÍ
   • Podepíše zápis o utkání
   • Zkontroluje střelce branek v zápise po utkání a případné nesrovnalosti řeší výhradně s rozhodčím (opravy může provádět rozhodčí)
   • Zkontroluje potrestané hráče v zápise po utkání a případné nesrovnalosti řeší výhradně s rozhodčím (opravy může provádět rozhodčí)
   • Podepíše zápis o utkání a odsouhlasí tím správnost údajů, poté již není možné zápis doplňovat a opravovat.
 • 4. Pravidla ČSLH
  • Kompletní pravidla ledního hokeje najdete na stránkách ČSLH.
 • 5. Disciplinární postihy pro soutěže NJHL
  • Neoprávněný start hráče
   • Start za jiný oddíl NJHL, bez povolení přestupu nebo hostování
   • Zákaz na 3 utkání, kontumace výsledku 5:0
  • Nesportovní chování
   • Tím se rozumí, provokování, pokřikování, neoprávněné protestování, vulgární posuňky či vyhrožování
   • Hráčům Zákaz na 2 utkání
   • Rozhodčím a řídícím orgánům Zákaz na 3 utkání
   • Jiným funkcionářům na hráčské lavici Zákaz na 2 utkání
  • Fyzické napadení
   • Vyhrožování fyzickým napadením Zákaz na 4 utkání
   • Fyzické napadení Vyloučení hráče ze soutěžeí
  • Odmítnutí zahájit hru
   • Totéž platí v případě předčasného ukončení hry vinnou oddílu.
   • Kontumace výsledku
  • Porušení zákazu dopingu
   • Start hráče pod vlivem alkoholu.
   • Zákaz na 2 utkání + finanční postih až 500,- Kč
  • Nerespektování rozhodnutí disciplin. komise nebo výkonného výboru NJHL
   • Ze strany hráče Vyloučení hráče ze soutěže
   • Ze strany oddílu Vyloučení oddílu ze soutěže
  • Narušení regulérnosti soutěže
   • Tím se rozumí, ovlivňování utkání, výsledků, sabotování hry, přijetí nebo předání finanční hotovosti či jiných výhod za účelem ovlivňování výsledků utkání. Dále nerespektování pravidel NJHL a rozhodnutí VV NJHL nebo SDK NJHL.
   • Vyloučení oddílu ze soutěže
  • Ostatní ujednání
   • Veškeré další sporné záležitosti mimo výše uvedené body se budou individuálně řešit podle pravidel a stanov ČSLH a konečná rozhodnutí bude sděleno vedením VV NJHL.
vytvořeno ZK